ХӨГЖМИЙН ЗЭМСГИЙГ СОНГОХОД ЮУГ АНХААРАХ ЁСТОЙ ВЭ?

ХӨГЖМИЙН ЗЭМСГИЙГ СОНГОХОД ЮУГ АНХААРАХ ЁСТОЙ ВЭ?

ХӨГЖМИЙН ЗЭМСГИЙГ СОНГОХОД ЮУГ АНХААРАХ ЁСТОЙ ВЭ?

Эцсийн эцэст, та болон таны хүүхдийн сонголт хэд хэдэн хүчин зүйлээс хамаарах ёстой. Гэртээ шинэ хөгжим авчрахаас өмнө авч үзэх асуултуудын жагсаалт энд байна:

  • – Танай хүүхэд уг хөгжмийг хараад гайхан баярлаж байна уу? Танай охин түүний гаргах аялгуу дуунаас болсон уу, эсвэл мэдрэмжээрээ таалагдсан уу? Зарим хөгжмийн сургууль хүүхдүүдэд олон төрлийн хөгжмийг санал болгодог.
  • – Уг хөгжмийн зэмсэг нь сурахад хэтэрхий хүнд санагдаж байна уу, эсвэл хэтэрхий амархан байна уу (танд болон танай хүүхдэд хоёуланд)?
  • – Танай хүүхдийн зан төлөв уг хөгжимтэй тохирох уу?
  • – Та уг хөгжмийн үнэ болон засвар үйлчилгээний үнэ төлбөр хүндрэлтэй байна уу?
  • – Эцэг эхийн хувьд, хүүхдээ олон цагаар гэртээ сургуулилт хийхэд хөгжмийн дуу танд таалагдаж байна уу?
  • – Танай хүүхэд тодорхой нэг хөгжмийн хэв маягийг онцгойлон сонирхдог уу? Хэрэв тийм бол, зарим хүмүүс хөгжмийн өвөрмөц хэв маягийг сонирхдог тул сонгох хүчин зүйлийг бодолцох ёстой. Жишээ нь, хийл тоглодог хүн жазз хөгжмийн ансамбльд нэгдэхэд хэцүү байх болно.
  • – Том болсон хүүхдүүдэд ямар хөгжмийн зэмсэг тохирох талаар мэргэжилтнүүдийн санал тэр болгон нийлдэггүй. Гэвч хөгжмийн олон багш нар төгөлдөр хуур болон цохиурт хөгжим (бөмбөр болон ксилофон), лимбэ, гитар, хийл зэргийг сурахад буруудах зүйлгүй гэж үздэг.