Түгээмэл асуултууд - The ONE: Smart Piano

Аппликейшны талаар (iOS & Android)  

Даралтат хөгжим дээр аппликейшн харагдахгүй юм – Ямар нэгэн алдаа гарсан уу?
Хэрхэн The ONE Smart Piano аппликейшнд бүртгэгдэх вэ?
Энэхүү систем нь зөв байх зарчимд хэт их анхаарсанаас болж хөгжмийн илэрхийллийг улам баяжуулж хөгжүүлэхэд хязгаарлалт болж байгаа юу?
Би энэ системээс хэтэрхий хамааралтай болж, энэ системгүйгээр дуу тоглох чадваргүй болох биш үү?
Би LED гэрлээс хэт хамааралтай болох уу?
Энэ нь төгөлдөр хуурын багшийг орлож чадах уу?
Төгөлдөр хуураа тоглохын тулд аппликейшныг нь худалдаж авах уу?

Төгөлдөр Хуур болон Даралтат Хөгжмийн талаар 

Тусгай төрлийн чихэвч хэрэглэх шаардлагатай юу?
Даралтат хөгжмөө компьютертой холбож болох уу?
Даралтат хөгжмийн товчлуурууд нь хүнд жинтэй юу?
Хөгжмийн аялгуу таблет болон утаснаас гарч байгаа юу эсвэл Даралтат хөгжим болон төгөлдөр хуур өөрөө дуу гаргагч байгаа юу?
The One Ухаалаг Төгөлдөр Хуурын дууг энгийн төгөлдөр хуурынхтай харьцуулбал ямар ялгаа байгаа вэ?
Ямар төрлийн холболтуудыг хэрэглэх вэ?
Таблет болон утсаа Даралтат Хөгжим болон төгөлдөр хуураараа дамжуулан цэнэглэж болох уу?
The ONE Ухаалаг Төгөлдөр Хуур болон Даралтад хөгжмүүд хаана үйлдвэрлэгдсэн бэ?
Ухаалаг Төгөлдөр Хуур болон Даралтат Хөгжмийн гэрлүүд нь шатах тохиолдол гарсан уу?
Яагаад миний дуу гаргагч болон чихэвч ажиллахгүй байна вэ?

Төгөлдөр хуураа утас болон таблеттай холбоогүй тохиолдолд ажиллах уу?
Яагаад бүх төгөлдөр хуур, даралтат хөгжмийн товчлуурууд дуу гаргахгүй байгаа вэ?
Яагаад миний гишгүүр ажиллахгүй байгаа юм бол?
Даралтат хөгжим, Төгөлдөр хуураа холбочихоод байхад яагаад уас болон таблет дээр 'Disconnected' гэж гараад байаа юм бол?
Яагаад миний төгөлдөр хуур, даралтат хөгжим асахгүй байна вэ?
Яагаад би төгөлдөр хуурын аяаа огт сонсохгүй байна вэ?
Би яаж асаах вэ?